סימניות

משחק ןוינקה באינטרנט

                                  The Canyon קחשמ

ןוינקה

The Canyon

.תונכוסמו ןפוד תואצוי תואקתפרה םהל תוכחמ םש ,ןוינקה לש םיהדמה יד .דורשל ידכ ךלש םייעבטה םיטקניטסניאה תא ןווכו ךלש םיסקלפרה תא דדח .דואמ ןכוסמ תאז םע דחי ךא ,דואמ הפי ךמצע תא אצומ התא הפיא .תובר תוצלפמב םחליהל הל רוזעי אוה ,דמחמ תויחל טובורב הוולמ ןוינק .הבוהצ שאב רהוזה לוגע לטרופ אצמ ,ןושארה הפקתהה לג תא ליעפהלו קחש .לחלחכ רהוזב קירבי רבעש סלפמה .רשפא םא םיקורי תובבל ףוסאו םייח לע ןגה .שדח ןוחצינ לכב היווחה תא לדגה .חרואה תא דימשהל וסניו ,םיינפקותו םיעשורמ םלוכ ךא ,םינוש םירוצי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more