סימניות

משחק Connected תובבל באינטרנט

                                  Connected Hearts קחשמ

Connected תובבל

Connected Hearts

.ןויגיה םג אלא ,הבהא קר אל הז - בל .םיינועבצ תובבל המכ םיווקל רבחתהל ךלש תילאוטקלטניאה תלוכיה חתפל לכות הזה קחשמב .םינוש םיעבצ לש תיארקאה הרוצב םיחנומ תובבל שי תשרגמה הרעה .עבצה ותואב רבחתהל תלבת ,וקה לא ךרדה תא אוצמל איה ךלש המישמה .המר רובעל םיכלהמ םירשעב קחשמ יכלהמ וא תוריהמב רבחתהל ךירצ התא ובש ןמזה אוה ןו .רתוי תמכחותמ המרל רבעות ,דדומתהל לוכי התא םא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more