סימניות

משחק תונוע :רטילוס תווח באינטרנט

                                  Solitaire Farm: Seasons קחשמ

תונוע :רטילוס תווח

Solitaire Farm: Seasons

.הז שגרמו שדח ןווקמ קחשמ לש תומרה לכ תא םילשהל הסנ ,רטילוס םיפלק .תומירעב םיחנומ םיפלק וארת וילע םיקחשמ שרגמ עיפוי םכינפלש ךסמה ל .הלש תונורתיה תא תוארל ולכותו ףשחית םיפלקה לש הנותחתה הרושה .םיפלקהמ קחשמה הדש תא תוקנלו תומירעה לכ תא קרפל איה ךלש המישמה .רבכעה םע וילע ץחל ,דמצה תא אצמו תוריהזב לכה תא קודב .וב רחבו גוס לכמ רתוי הובג טעמ ךרע לעב ףלק שפח תעכ .םישדח םיסיטרכ חתפתו םיפלק ריסת ,וז ךרדב םיכלהמ עוציב ידי לע .Solitaire Farm: Seasons קחשמ לש רתוי השקהו אבה בלשל ורבעתו תודו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more