סימניות

משחק לגנו'גה תדימריפ רייטילוס באינטרנט

                                  Jungle Pyramid Solitaire קחשמ

לגנו'גה תדימריפ רייטילוס

Jungle Pyramid Solitaire

.הדימריפ םהמ הנביו םכינפל שממ םיפלק ץיפי ונלש רטילוסה קחשמ .ךממ תודוס ונל ןיא יכ ,וחתפי םה זאו .םיפלקה לכמ ורטפיתו ,ןיטולחל הדימריפה תא וקרפתש איה Jungle Pyram .הנשמ ןופיס אצמנ הנותחתה תילאמשה הניפב .הדימריפב קיפסמ ןיא םא ונממ םיפלקב שמתשהל ולכות .הרשע שולש רפסמל םירבטצמה ,םיפלק ינשב תשחרתמ הרסהה .הז רחא הזב וריסהל ןתינ ,תודוקנ הרשע שולש אוה ךלמה .דחא - סייא ,11 - ק'ג ,12 - הכלמ .עירפמה סיטרכה תא ינמז ןפואב םישל ןתינ ובש יונפ ץירח שי הנותחתה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more