סימניות

משחק תכלה יבכוכ תא ןנשל באינטרנט

                                  memorize the planets קחשמ

תכלה יבכוכ תא ןנשל

memorize the planets

.לעופב ולדוג תא ןיימדל םילוכי אל וליפא ונחנאש לודג ךכ לכ ונלש םו .וניניעמ רתסנ דוע המ ךא ,ונממ דרפנ קלחב קר םיפוצ ונא םינוש תוחוכ .םיבר תורוד ךשמב דומלל ןתינ לוקשל םיחילצמ ונחנאש המ תא ,תאז םע .םכלש ילאוזיוה ןורכיזה תא ןמאל ,תונוש תויליפרעו תכל יבכוכ לש תונ .תונומתב םיגצומה םימש ימרג לש םיהז תוגוז אצמו חתפ .םירפסנ םינוכנ אל םיכלהמ םג ,תויועט תושעל אל וסנ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more