סימניות

משחק םירתסנ םיחרפ באינטרנט

                                  Hidden Flowers קחשמ

םירתסנ םיחרפ

Hidden Flowers

.םירתסנ םיחרפ קחשמב םכל הכחמ אלפומה ןגב לויט .םיחרפ לש בחר ןווגמ לש םידקת תרסח תומכ הב שיו תיקנע ונלש הניגהש .הניג ילכו םיטלש לש בחר ןווגמב אלא ,םיחרפב חרכהב רבודמ אלו ,אוצמ .לבגומ ףוסיאהו שופיחה ןמז .ןמז תוינש שמח ידי לע שנענ התא ,המישרב וניאש טירפל ארוק התא םא .הרושב-שולש הדיח תמרב ךמצע תא אצמת ,שרדנש המ לכ תא ףסוא התאשכ .רהצומה גוסהו ןזהמ םיחרפ לש םיוסמ רפסמ ףוסאל ךרוצ שי .ותיתחתב ילאמשה יכנאה חולב אצמנ ולש םגדמה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more