סימניות

משחק רֵטֹוׁש באינטרנט

                                  PoliceMan קחשמ

רֵטֹוׁש

PoliceMan

.וריע יעטקממ דחאב הדובע לביקו םירטושל הימדקאב וידומיל תא םייס ןט .PoliceMan קחשמב ותדובע תא עצבל ול רוזעתו הדובעב ולש ןושארה םויה .םיתבה דחאב הבורע ינב החקל םיניירבע תצובק .םתוא ררחשל ךרטצי ךלש רוביגה .תיבל סנכייו תותלדה תא חתפי ןטס ,תינוכמה תא בזעש רחאל .םדקתהל ול םורגל ידכ הרקבה ישקמב שמתשהל םכילע היהי .גורהל שאב חותפל ידכ ךלש קשנה הארמ תא ןווכלו וילא ברקתהל הסנ ,עש .ךכ לע תודוקנ לבקתו םיניירבע דימשת ,קיודמ ירי ידי לע
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more