סימניות

משחק גני'ג + גניי באינטרנט

                                  Ying + Ging קחשמ

גני'ג + גניי

Ying + Ging

.םיילאוטריו קחשמ יבחרמב םמצע תא םיאצומ םהשכ ירמגל רחא ןיינע הז ל .ץונצנו הפיט לש םהיתואקתפרהב תובר םימעפ תרזע רבכש קפס ןיא .ןי'גו ןיי :תיניסה ךרדב םיארקנ םה ךא ,םימ אוה לוחכהו ,שא אוה םוד .ונלש יטמורכונומה תואקתפרהה קחשמב תומר שש רובעל םיכירצ םה דחי .תושק יד ןה ךא ,תוטעמ תוארנ תומרה .ןושארהמ רבכ תוליחתמ תויעבה .ךרוצה תדימב וזל וז תורזוע תויומדה יכ אדוול םכילע .ןיינעה תבוטל םהב שמתשהל שיש ולש תולוכיהו םירושיכה תא שי רוביג ל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more