סימניות

משחק םיבמוזב טועבל באינטרנט

                                  Kick The Zombies קחשמ

םיבמוזב טועבל

Kick The Zombies

.Kick The Zombies קחשמב אל לבא ,ידמל דיחפהל ,דדועל םילוכיש הלאמ .דואמ ןלצעו ליגר יבמוז ידי לע קפוסו תיתימא העיגר אוצמל ולכות ןאכ .הכחמו בשוי טושפ אוה .ןוצר תועיבש רסוחב םהניו םיטוטרמס תבוב ומכ שרגמה ביבס דנדנתי אוה .קרפתמ יבמוזה רשאכ תמייתסמ המרה .הנוילעה תילאמשה הניפב םירבטצמ םהו תועבטמ ונממ קפוד התא יבמוז לע .לואגב תורילו ךותחל ,רוקדל ,עוגפל לוכיש ץפח לכו םינוש קשנ ילכ הנ .תועבטמ רתוי קפודו רתוי ליעי אוה ךכ ,רתוי רקי קשנהש לככ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more