סימניות

משחק רבדמה ךרד באינטרנט

                                  Desert Road קחשמ

רבדמה ךרד

Desert Road

.טוח רודכ ומכ ,ונלש יצראה רודכה םע הכבתסה םיכרדה תשר .םייח רסח רבדמ ומכ ,םיבשוימ םניאש םירוזאב םג תולולס םיכרד .הזכ שיבכב לויטל אצת רבדמה ךרד קחשמב ךלש תינוכמה .בושח הזו שיבכב וזכרתת אלא ,םהמ םכמצע תא וחיסת אל ,בוט רתוי דוע .םירחא םיצפחב םג אלא ,הרובחתב קר אל קוסע יד ונלש לולסמה .ןוטבמ םיקולב םירדוגמ ,םיצופיש םיעצבתמ םיבר תומוקמב .בוזעל וחכש םידבועהש העונת יסונוקב ולקתית םעפ ידמ תועבטמ ףוסאל ,תוינוכמ זיזהל ומכ ,םהמ ענמיה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more