סימניות

משחק לפאה לטומה באינטרנט

                                  The Dark Motel קחשמ

לפאה לטומה

The Dark Motel

.םהמ ענמיהל םיסנמ םישנאש תומוקמ םנשי תורייעב וליפאו םירעה בורב .תממדמ התייהש הירוטסיה לש םינש תואמ םע תוקיתע תוריט וא םינשי תונ .םישנאל םוקמ םש ןיאו םיאפר תוחור םייח הלאכ תומוקמב .שוטנ לטומ אוה הזכ םוקמ ,לופו ןראק ,הדניל תוררוגתמ הב הרייעב .דואמ ירלופופ היה םעפו יתאפב בצינ אוה .הער הירוטסיה םע םוקמב ראשיהל וקיספה םיבהואו ,לפנ קסעה ,םדמ בוקע .םש םירג םימימתה תונברוקה לש םיאפרה תוחורש תועומש ויהו הלילב תור .םיאפר תוחור לש תוחכונ םמצעב תוארל םיצור לפאה לטומב הגאנה ירוביג .םתיא ךל ,דחפמ אל התא םא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more