סימניות

משחק וירמ םלוע באינטרנט

                                  Mario World קחשמ

וירמ םלוע

Mario World

.םכילא בש םודא עבוכב קיחצמה לזרבה רוטלטסניא .וירמ םלועב ץימאהו ץימאה וירמ תא וריכה .הכיסנה תפיטח - השדח תויהלמ הקוחרו תילאנב איה בוש ותוא האור התאש .הלאכ םיגשיהל לגוסמ אל תוירטפה תכלממב דחא ףא ,התוא ליצמ וירמ אל .היינש םוקמב דומעל לוכי ךניא ובש ןכוסמ םלועל תכלל ךרטצי רוביגה .םיינלטק םילושכמ לעמ תוזירזב ץופקל תע התואבו ןמזה לכ עונל ךרוצ ש .תובבל ףוסאל ךירצ התא ,השדח המרב עיפות תלדהש ידכ .וחתפנש תותלדה לא תוזירזב ץורלו תומב לע ספטל ,שאה ינימק לעמ ץופק
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more