סימניות

משחק עשרה תומ :ישונוטיה באינטרנט

                                  Hitonoshi: Death of the Evil קחשמ

עשרה תומ :ישונוטיה

Hitonoshi: Death of the Evil

.םינוש םיניירבעו תוצלפממ חטשה תא תוקנל ידכ הירפמיאה תולובגל תכלל .וז הקתפרהב ול רוזעל ולכות ,Hitonoshi: Death of the Evil -ב .םכלש תומדה םדקתת וילע םכינפלש ךסמה לע עיפוי םיוסמ רוזא .ףוקעל וא ץופקל ךרטצי אוה ןתוא ,תונוש תודוכלמב לקתיהל תולולע וכר .ותוא ףוקתל ךרטצי ךתגהנהב ךלש רוביגה ,ביוא שוגפתש עגרב .ביואה תא דימשי ,חוכב וברח תא ףינמ אוהשכ .ביואהמ ורשיי םיעיבג ,תוומה רחאל .םלוכ תא ףוסאל םכילע היהי .תופסונ תואקתפרהב ישונוטיהל םיישומיש ויהי הלא םיטירפ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more