סימניות

משחק 2 ףחס םירטסקא ףחס באינטרנט

                                  Burnout Extreme Drift 2 קחשמ

2 ףחס םירטסקא ףחס

Burnout Extreme Drift 2

.םסרופמ בוחר ץורמכ ךלש הריירקה תא תונבל ךישמת ,Burnout Extreme D .ךלשמ בכר ןוקיתו ךסומ ךל שי תעכ .תחא רוחבל ךרטצת הנממש ךלש תוינוכמה ויהי ךסומב .הלש םיינכטה םינייפאמהו תוריהמה תא ןובשחב חק ,הריחבב .הגרדהב תוריהמ רבוצ המידק רהמתו ךרדב ךמצע תא אצמת ,ןכמ רחאל .תדחוימ תירוטאינימ הפמב ןיוצי ךלש לולסמה .שיבכב בטיה ןנובתה .תונוש ישוק תומרב םיבר םיבוביס וב ויהי .ךלש ףחסה ירושיכ תועצמאב טאהל ילבמ םלוכ תא םילשהל ךילע היהי .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ םכל איבי החלצהב םלשוהש בוביס לכ .שיבכה ךרואל םיענה םיליגרה םיבכרה תאו ביריה תוינוכמ תא םג ףוקעל .קנבה תא רובשת ץורימב הייכזה .תושדח תוינוכמ םכמצעל תונקל ולכות הזה ףסכב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more