סימניות

משחק הריטה ברק סיטרכ באינטרנט

                                  Battle of Castle Card קחשמ

הריטה ברק סיטרכ

Battle of Castle Card

.םתוא סורהלו ןק ונב םילפאה םימסוקה הב הריטל רודחל ךרטצת ,דראקה ת .וידיב קשנ םעו ןוירש השובל ךתומד תא הארת ךסמה לע ךינפל .הריטה לש תומלואהו תונורדסמה ךרואל םדקתי אוה .םחליהל ךרטצי אוה ןתיא תוצלפמ לש םינוש םיגוס ויהי וכרדב .םיפלק הארת קחשמה שרגמל תחתמ .תמיוסמ הדיח רותפל ךרטצת ,םתוא דימש .םהמ המכ תוארלו ךפהתהל ולכות דחא דעצב .תינמז וב םתוא חותפלו ןיטולחל םיהז םיפלק השולש אוצמל איה ךלש המי .ביואה תא גורהי הפקתהל רהמש ךלש רוביגהו ,ךסמהמ ומלעיי םה זאו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more