סימניות

משחק ךפהמ טקיורפ באינטרנט

                                  Project Makeover קחשמ

ךפהמ טקיורפ

Project Makeover

.הדלי לש רעש תנומתל תורחת לע עידוה דחא הנפוא ןיזגמ .ליחתהל הלוכי תינמגודה לש הריירקה הז םולצתמ יכ ,ועיפוה םידמעומ ה .ךלש הקלחמה אוה םהמ דחאו רמגל ועיגה השולש הכורא הריחב רחאל .דובכב ותוא רובעל ךילעו חצנל דחא דעצ קר רתונ .רעישה עבצב בשחתהב וליפא ,ךלש םגדל תיתנפוא תקורסת רחב .םירזיבאו םיילענ ,םידגב רחב זאו .תרחבש הנומתל םיאתהלו ינומרה תויהל ךירצ לכה .תמלתשמ יכה הארית הרוחבה וילע עקרה לע טילחהל ךירצ התא זא .תרמגומ הנומת םלצל ולכות ,השעמל .ךרעויו ךרעוי הז .Project Makeover תא חצנמ התא ,תורחאה תוביריה יתשמ רתוי הובג אוה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more