סימניות

משחק Friendzy תא אוצמל באינטרנט

                                  Finding Friendzy קחשמ

Friendzy תא אוצמל

Finding Friendzy

.םש תונהיל ידכ הליל ןודעומל הכלה םיריעצ לש הצובק .תיבה ןוויכל קראפה ךרד ורבעו ןודעומה תא ובזע םה תרחואמ הליל תעשב .דוביאל תכלל וחילצהו םיפיט ויה ה'רבחהמ קלחש איה היעבה לבא .םידובאה ה'רבחה תא דודשל םילוכיש קראפב םיבבותסמ םינגילוח יכ ,םתו .קראפה תואטמס ךרואל ץורל ךלש רוביגל םורגת הרקבה ישקמ תועצמאב .תוריהזב ביבסמ לכתסה .ויהי ראשה וב םיוסמ םוקמל ותוא חקו וילא ץר ,ךלש רבחב ןיחבמ התאש .וב םחליהל ךרטצת ,ךתברקב ןוירב שי םא .ותוא ליפהל ךרטצת םיפורגא תרדסב הכמ ידי לע
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more