סימניות

משחק תדחוימ העצה באינטרנט

                                  Special Offer קחשמ

תדחוימ העצה

Special Offer

.הצור איהש המ לכ תונקל קיפסמ הרישע אל איה לבא ,הנפוא תבהוא יטב .תונוש תולרגהב תפתתשמו הווקת תדבאמ אל הדליה ,תאז םע .דואמ יתנפוא קיטובל השיכר תדועתב תוכזל החילצה ןהמ תחאב .היתוסנכהל רשק םוש ןיא ונלש הרוביגל ,עורג להק רקבמ אלש תויונח ןת .והשמ תונקל וליפאו םש רקבל לכות איה וישכע לבא .םיפסונ םיאנת עיצמ תונחה לעב ךא ,הרוגחל קר קיפסמו ןטק רושיאה םוכ .תודיח המכ רותפתו םימיוסמ םירבד אצמת הדליה םא תורוחסה תיברמ לע ד .תדחוימה העצהב השקובמ תא תונקל ףוס ףוס הלוכי איהו הרוביגל רוזע
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more