סימניות

משחק גלש שיאו הכיסנ באינטרנט

                                  A Princess And A Snowman קחשמ

גלש שיאו הכיסנ

A Princess And A Snowman

.הכר גלשב תורעיהו תודשה לכ תא תוסכל היה השעש ןושארה רבדהו וכותל .לק רופכב ותוא יתלבית ,סמיי אל אוהש ידכו .גלשה תורוחס ןיב בטיה וכרדנש םיליבשב לייטל תאצל הטילחה הפיהו הנט .םיאתמ דגבב הדליה תא שיבלה ,ץוחב רירקש ןוויכמ .הוורפ עבוכו יטנגלא הוורפ ליעמ רוחבל רתוי ןוכנ ,ןאכ המיאתמ הניא .תננגוסמו הפי הלש תשובלתה יכ ,הכיסנ ומכ הארית ןיידע ונלש הרוביגה .םיימוקמ םידלי ידי לע הנורחאל רצויש גלש שיא התארו ,ןומראהמ קוחר .ףרוחה רוקב ול םיענ דואמ אל םג ילוא ,ותוא שיבלהל התצר איה ." גלש שיאו הכיסנ"ב תופפכו עבוכ ,ףיעצ ול םאתה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more