סימניות

משחק ןבופטלפ באינטרנט

                                  Platfoban קחשמ

ןבופטלפ

Platfoban

.Platfoban קחשמב םיקיתעה םיקוניצה תא רוקחל וכלת ,םיסאהמ דחא םע ד .םילודג םיצפחו תורצוא םתולעבב ויהש ,םירחא םירזייח לש עזג ןאכ יח .םתוא ףוסאלו םלוכ תא אוצמל ךרטצת .םכינפל ךסמה לע ועיפוי קוניצה תומלוא .הסינכב היהי ךלש רוביגה .בהז בכוכ היהי םלואה לש ינשה הצקב .ותוא םירהל ךרטצי ךלש רוביגה .םיוסמ לולסמ ךרואל ןיב ךירדהל ידכ הרקבה ישקמב שמתשהל ךרטצת ,ךכ ם .תדוכלמה לש דצה תא ףוקעל וא לעמ ץופקל ךרטצת ,הז ךלהמב .קחשמה לש רתוי השקהו אבה בלשל ורבעתו ,תודוקנ ולבקת ,בכוכה תא וספ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more