סימניות

משחק םיימש עגמ באינטרנט

                                  Sky touch קחשמ

םיימש עגמ

Sky touch

.דואמ החונו הריהמ היהת חטבל איה ךא ,דיתעב שמתשנ הטיש וא הרובחת ו .Sky touch קחשמב םכרובע ונילעהש הז ומכ ,רודיב לש םישדח םיגוס ויה .דיתעה ריעב אצמנ התאש ןיימד .ןמז הברה עקרקה לע רבע אל רבכ שיא .םירצו םיבחר םישיבכ לש הרוגחב תפקומ ריעה ,ריוואב םיחתמנ םיליבשו .םילושכמ םע הקילחמ - שדח טרופסב טולשל הצורש ,ונלש הרוביגה תא ואצ .ליבשה ךרואל םירוזפ םינבלמ וא םירוחש םיקסיד תרוצב םילושכמ .ןתוא רובעל ידכ םיילגרה תא שורפל איה המישמה .לופיי אוה תרחא ,וילגר ןיב םילושכמ לע גלדמ אוהש ךכ תומדה לע ץחל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more