סימניות

משחק ץופקל דלונ באינטרנט

                                  Born to Jump קחשמ

ץופקל דלונ

Born to Jump

.ירגתא טרופס לש םינוש םיגוס תבהוא םיריעצה תרבח .תושגרמ תוציפק תויורחתב קלח תחקל םתיא ץופקל דלונ קחשמב אצמנ התא .םיוסמ לדוגב ןבא שוג לע דומעיש ,ךינפלש ךסמה לע הארית ךלש תומדה .תמיוסמ תוריהמב בחרמב עוני הז םסח .הדיחיהמ םינוש םיקחרמב םירחא םיצפח ויהי .רחאל דחא טקייבואמ הציפק ידי לע םדקתהל ךרטצת ךלש תומדה .םיוותה תרקב ישקמב שמתשת ךכ םשל .תודוקנ ךל ןתנית תאז השעתש עגרבו םויסה וקל תומדה תא איבהל איה ךל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more