סימניות

משחק םיירזכא םיבמוז באינטרנט

                                  Brutal Zombies קחשמ

םיירזכא םיבמוז

Brutal Zombies

.רבדמה עצמאב שוטנ רפכב העיפוה יהשלכ העונת .הדושח םוקמ תברקב םיינוציח םימרוג לש תוחכונ לכו םוקמ תברקב אצמנ .םשל ועיגה םה הרטמ וזיאלו םה ימ םג ומכ ,הז תא ןיבהל ךירצ ,עודי א .בצמה תא רוקחלו קודבל תחלשנ .רפכה ךותב תויוליעפה רחא בוקעלו ברקתהל ךירצ קר תייה .םייח םישנא םוקמב םיבמוז תיארשכ הטילשמ אצי לכה לבא .רבע לכמ ופקתיו ךב וניחבה םיתמה ,הרזחב תוריל ךירצ התא ,טקשב תאצל .םיירזכא םיבמוז לש טלחומ דודיבב דורשל וסנ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more