סימניות
ןולמ לש תצלפמ םיקחשמ

ןולמ לש תצלפמ םיקחשמ

הסיפור המדהים הוא נוסע צעיר - ילד, יונתן. יום אחד הוא נדד למלון "טרנסילבניה" וראה חבורה של מפלצות, שקראו רק בספרים. התחל לשחק מפלצות משחקים ברשת בחינם בחופשה, ותוכל לפגוש שוב עם המפלצת Fankenshteyna, איש הבלתי נראה, אמא, משפחה קטנה של אנשי זאב, ואפילו דרקולה עצמו והערפד הבת חמוד שלו מייביס. המפלצות היו די חמות עכשיו. תוכל ללמוד לנגן באורגן, לחפש פריטים ולאסוף חידות, ואפילו לשכור מטפלת לגורים, כך שהם לא לרוץ עד למלון.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים מלון טרנסילבניה לפי קטגוריה:

תוצלפמ תושפוח ירותסמו ןפוד אצוי קחשמ

.םידיינ םינופלט רובע הסרגהו השפוחב בשחמ קחשמ תוצלפמ ררחוש הז םויה .םהלש הריירקה תומדקתהב ןודל ידכ ,תודרטהמ עגריהל ,עשעתשהל הרבחהמ ףוסאל ידכ תונמ .םינש 118 תב התיהש – רגובמל ךפהש ,הלוקרד ןזורה לש ותדלוה םוי לגרל דצ תבה .ישפיט והשמ השוע אל התב יכ ששוח אוה באהו ,ריעצ דואמ אוה דפרעה תלבקל .ןכוסמ אוה םהיניבו ,םיירזכא םה םישנאש התוא ענכשמו ,גאדומ אוה הלוקרד לבא ,םלועה .רעיב םכרד תא ודביאש רעונ תוריית - הנשי ןולמה ףס לע הביסמ עצמאב
.תושופחת תביסמב היה אוהש בשוח ,וינפל ימ ,ןיבמ אל טושפ טלקמה תא תוארל חמש היה א .ריעצ דפרע םע דדייתה םג ןכמ רחאל לבא ,דואמ להובמ היה אוה ,רזפתה ןשעהשכ

.ןוירשו םייח םידלש ,ודוו שאר לש םסק םע תשבוימ ,סמדא החפשמב יח ,דרובטייקס די הא

.יטנגילטניאו גזמה בוט יד הארנ אוה ,טרסב לבא .הנהמ ברעב תושעל הצורש בוט חראמ ומכ םיגהנתמו ,םיכויחה לכ .םייח ןויסינ רובצל ידכ ררחשמו ,ומצע רטפתמ זא לבא ,הריט לש ףס לע הל היופצש הנכס .קחשמ תוצלפמ תלועפ תושפוח לש תומד עצבמ   .הרטיגב ןגנמ הער שא לבוס וניא הז .חריה יבלש תא גיצמה ,ןועשה תא וקדב םילעבה .םניחב תוצלפמ תושפוח יקחשמב ריילווב םיריעצ סייגל םהל רוזעל .ןמזב עסמ תושעל לוכי ויתוחטבה יפ לע .עבצה יליבש לא ותוא ןווכל ,םיחרוא לש ןעטמה תא ץיפהל רוזעל םיבמוז – ןולמה .תוצלפמה תחאל םתדימעו תולגל ידכ הקידבה תא תחקל םינמזומ תונב תוצלפמ תושפוח רובע .חונ תואסיכ ,ואדיו ינרקמ ,טרסה ,ןרוקפופ :טרסה תא לבקל הנומת ןבל -רוחשב םיטנמלא .םמוקימ תא שארמ ןנשל ,גווזל יסיטרכ לבקל ,תונרע םיששוח וא ההק אל ןיבהל ידכ .ינועבצ ויד םע העיבצ לש ראתמה יווק תא אלממ ,יתריצי תויהל לוכי התאש וא ,הנומתב .הייפצ הארנכ ,הרוטקירק תורגסמ םישפחמ םיאשונ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more