סימניות

משחק סבנק יקולב באינטרנט

                                  Canvas Blocks קחשמ

סבנק יקולב

Canvas Blocks

.םיירוקמ תונורתפ םע הבוטל הוותשמ אוה לבא ,םילזאפ יבבוח רובע רצונ .הנומתהמ םיקלח םע םיקולב אלמל ךירצ התאש ,ףופצ הארת לאמש דצב .ךתוא לבלבל ידכ םיבברעתמו םיכפהתמ הלאה םירבשה קר .דבה לע ומוקמל לופי הנומתה לש הז קלחש ירחא ,דחא דחא םהילע ץוחלל .הדשה תא םייסתש דע תאז תושעל ךשמה .קחשמ ידכ ךות ךירושיכ תא רפשל לכותש ךכ ,בשקו ןורכיזל רדהנ ןמאמ א
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more