סימניות

משחק רודכ ןורדמ באינטרנט

                                  Ball Slope קחשמ

רודכ ןורדמ

Ball Slope

.ילאוטריווה םלועב םיליגר םירודכ ללוכ ,םייחב דיתעב ןוחטיבו תוביצי .תומרופטלפה תחא לע אצמנש ליגר ןבל רודכ אוה Ball Slope קחשמה רובי .תינמז העפות וז ךא ,הביצי וזה המרופטלפה הכ דע .חרכהב לופייו לגלגתי רודכה זאו ,תע לכב דחא דצל סוטמה תא ךופהל םי .םישוגפ תועצמאב םידדצה ינשב רדוגמש ,םודאה ףיצרל תולעל תפאוש איה .עיגת תוביציש רמואש המ ,םוקמ םושל קילחהל הזל ונתי אל םה .הטמ יפלכ לגלגתהל רודכל םורגל ,תונבלה תורוקה תא ךופהל איה ךלש המ .הלעמלמ תופעש תוקוריה תויבוקב שגנתהל ול תתל רשפא יא לבא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more