סימניות

משחק השק המרופטלפ באינטרנט

                                  Hard Platform קחשמ

השק המרופטלפ

Hard Platform

.תונוש תוירטמואג תורוצ םייח וב םלועל עוסנל ולכות ,ביהלמהו שדחה H .םיוסמ עבצב היבוק איה ךלש תומדה .םיטירפ לש םינוש םיגוס ףוסאלו םיבר תומוקמב רקבל ךרטצי אוה םויה .םיוסמ רוזאב היהתש ,ךלש תומדה תא הארת ךסמה לע ךינפל .הרקבה ישקמ תועצמאב תמיוסמ ךרדב ךלש רוביגה תא תחקל ךילע היהי .םוקמ לכב םירוזפה םינוש םיצפח ףוסאלו תובר תודוכלמ לע רבגתהל םכיל .קחשמה לש אבה בלשל רבעמל ותוא ליבות זאו תודוקנ לבקת ,הלאה םיטקיי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more