סימניות

משחק ןטק דלי לש החירב באינטרנט

                                  Small Child Escape קחשמ

ןטק דלי לש החירב

Small Child Escape

.דחפל וא םמצעב עוגפל םילולע םה ,תיבב דבל םיריעצ םידלי ריאשהל ןיא .תוחתפמה תא ריאשהל החכש ךא ,ששה ןב הנב לע רומשל השקיב ךתנכש .תוחתפמה תא אוצמל לוכי אל אוהש רמא אוה לבא ,תלדה תא ךל חתפי דליה .דליה םע חתפמה תא שפחל תנמ לע םירדחה תא םלצל תשקיב זאו .ןפוד תאצויכ הררבתה הרידה .דליה חותיפל םינפב םילזאפב שמתשהל הטילחה םאה ,הארנה לככ .תלדל תוכומסה תושינה תחאל חתפמ איה ותבושתו ,סובר והז - םיטושפ םנ .תוריגמה תדיש לע םילוענמה יבגל ל"נכ .ןטק דלי לש החירבב תודיחה לכ תא רותפ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more