סימניות

משחק םיקולב דימשהל באינטרנט

                                  Destroy Blocks קחשמ

םיקולב דימשהל

Destroy Blocks

.קחשמה לש ירקיעה ךילהתה תא םיוולמש קחשמה בחרמב םיטנמלאה ןווגמ תא Destroy Blocks יתיצמתו עונצ קשממל תניוצמ המגוד אוה. .םיינועבצ םיקולב רתויש המכ דימשהל איה המישמה .ךסמה לש ןוילעה קלחהמ םימרענו המינפ םירבוע םה .םדקתמה ביואה רבעל ורית התיא ,הפיט תרוצב תומד ןלהל .רחא עבצל םה םג וכפהי הרוי אוה םהבש םינעטמהש רמואש המ ,העבצ תא ת .ליבקמה עבצב רודכ םע קר קולב רובשל ןתינש ןוויכמ בושח הז .םיקולבה יעבצל םאתהב םיעבצ ופילחהו ,תוריהמב םילעופו םיבושק ויה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more