סימניות

משחק יבמוז טפירד באינטרנט

                                  Zombie Drift קחשמ

יבמוז טפירד

Zombie Drift

.םיבמוז וילא ושלפש רדוק םלועל ךל .םיבמוז ןיב תדכלנש תינוכמב גהנת התא .שוגפ םע םתוא ליפהלו ךלש םילגלגה םע םילגלגה תא ץוחמל ךירצ קר התא .תולודגה תומותכה תועלדה תא דימשהל םכילע ,ףסונב .חתפיי אל טושפ רעשה ,השדח המרל סנכיהל לכות אל ,תאז השעת אל םא .ןוטב תויבוק ומכ םירחא םילושכמ ףוקעל וסנו ,םיבמוזו תוקריל םכתינו .וספספת לאו תיבה חתפל ורבע ,הלוע רעשהו יקנ הדשהשכ .Drift Zombie -ב ריקב עגפת םא זבזבל ךלי םיצמאמה לכ ,תרחא .ליעפ ןפואב ףחסב שמתשה .רדהנ ךל רוזעי אוה ןטק ללחב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more