סימניות

משחק רתסנ שדקמ תיב באינטרנט

                                  Hidden Temple קחשמ

רתסנ שדקמ תיב

Hidden Temple

.לייטל תובהוא ןה ,ינקתפרה ףצר םע תורבח יראלו לוקינ ,הניטסירכ .תורצוא ריתסהל ןתינ םהב ורקחנ אלש תומוקמ אוצמל םיבהוא םה ,םיפי ם .תוקיתעל תודייצ ןה ונלש תויומדה ,רוציקב .םילאה שדקמ םוקמ תויהל רומאש ,סילנפ יאה לע ודמל םה הנורחאל .רבד אצמ אל ךא ,תורצוא יבבוח םתוא ורקיב רבכ הזה יאל .ירפ ירסח םישופיחב ולוכ יאה תא קורסל וכרטצי אל םהו םינויכראב שדק .דובאה שדקמה תא אצמו רתסנה שדקמה תיבל ךירבח םע ךל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more