סימניות

משחק ינושאר תיב תחירב באינטרנט

                                  Primeval House Escape קחשמ

ינושאר תיב תחירב

Primeval House Escape

.ןטק ץע תיב םתיאר םואתפו הנטק רעי תחרקל םתאצי ,רעיב םידובא .וב רג והשימש חינהל ריבסו קזח קיפסמ לבא ,דואמ ןשי הארנ הז .החתפנ תלדה ךא ,הקיפדל ביגה אל שיא ךא ,רפכל תוארוה שקבלו קופדל ם .רזומה בצמהמ םיעתפומ םתא ,המינפ םיסנכנשכ .בוביסל תנתינ ןהמ תחא לכש ,תוהז תונומת לש חול היה ריקה לע ,הלילה .דחא ףא תאצמ אלו םירדחב תבבותסה .ץוחב ול אורקלו תאצל תטלחהו ןודא אלל ראשיהל ךל רשפיא אל ךוניחה .הלוענ התייה תלדה לבא .ינושארה תיבה תחירבל עיגהל ידכ םילוענמ חותפלו םילזאפה לכ תא רותפ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more