סימניות

משחק תופרי'ג תויבוק ץורימ באינטרנט

                                  Giraffes Dice Race קחשמ

תופרי'ג תויבוק ץורימ

Giraffes Dice Race

.תויבוק לש עיתפמ חול קחשמ ןהל שיש ורכזנ זאו וממעתשה תופרי'גה יתש .יתימא וא ילאוטריו בירי םע קחשמ :בצמ רוחבלו תופרי'ג לש תויבוקה ץ .תואיצמב םכמצעב תאז תושעל וכרטצת ינשבו ,םכלש ביריה תא םירי ומצע .ןימי דצב תינולחב תמקוממ איה ,המודאה היבוקה לע ץחל ןכמ רחאל .היבוקה לע ורשנייש םיאתה רפסמ תא ריבעי ךלש ןומיסאה זאו .לתפתמה ליבשה ךרואל םידחוימ םיעטק שי .רוחאל םיכלשומ תויהל םילוכי םירחאש דועב ,המידק םידעצ המכ תוריהמב .רתוי רהמ םויסה וקל עיגמש הז אוה חצנמה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more