סימניות

משחק תות עסמ באינטרנט

                                  Strawberry Journey קחשמ

תות עסמ

Strawberry Journey

.תויבוקל דואמ םימודה םירוצי םייח וב םיהדמ םלועל ךלת ,Strawberry .םיתות המכ איבהל עסמל םויה תאצוי ךלש תומדה .ותוא ףוסאל ךלש רוביגל רוזעת התא .םכינפלש ךסמה לע עיפוי השק יד הלקה םע םיוסמ רוזא .תמיוסמ הדוקנב היהת ךלש תומדה .םיתותה םוקימ תא אוצמלו לכה תא בטיה ןוחבל םכילע היהי .הילא ךלש רוביגה תא איבהל ךרטצת ,הרקבה ישקמ תועצמאב ,תעכ .ותוא סופתל לוכי אוה ,תותל בורק אוהש עגרב .תודוקנב םכתא וכזי ולא תולועפ .קחשמה לש אבה בלשל רבעמה אוהש ,לטרופל ךלש רוביגה תא חקית ,ןכמ רח
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more