סימניות

משחק גלש רודכ תקירז באינטרנט

                                  Snowball Throw קחשמ

גלש רודכ תקירז

Snowball Throw

.ץיקה תנועל ומוקמ תא תונפל הצור אל ףרוחה ,הזה ןבומב ,םייוליב יני .קחרמל גלש ירודכ קורזל טושפ וא גלש שיא לספל לוכי התא ,םימושרה בכ .גלשה רודכ תכלשה קחשמב ונלש תומדה ידי לע השעי הז .ךתרזעב רתויש המכ םתוא קורזל ותנווכבו גלש יסובולג השיש ןיכי אוה .דנדנתי רוחבה .עגרה תא סופתתו .הקירז השעי רוביגהש ידכ ךסמה לע ץחלו בוט יכה בצמב ולש דיהשכ .ךלש אישה תא רובשתש דע ךכ ראשייו קחשמה ןורכזב םשריי רתויב הובגה .םירערועמ יתלבל וכפהי ךלש םימושירה ,זירזו דימתמ התא םא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more