סימניות

משחק וקודוס רגתא באינטרנט

                                  Sudoku challenge קחשמ

וקודוס רגתא

Sudoku challenge

.לזאפ יקחשמ לש הירוגטקל ךיישה שדח קחשמ וקודוס רגתא ונינפל .תויגול היצנגילטניאו הבישח ינקחש תא חתפל דעונ הז .םיטושפ םה הזה לזאפה לש םיללכה .םיעובירל קלוחמ ולש םיקחשמ שרגמו םיכלומ הארנ ונחנא .םירפסמ םיבותכ םהמ המכו םהמ 81 לש ךס .וארקנש תויחנה םה הלא םירפסמ .דיחי ןושלב קר שרגמה לע םקוממ תויהל לוכי הז רפסמ רשאכ ,עשת דע דחאמ םירפסמ םע ו .תויולג תויומד ונל תודיח לש רפסמב תויולת הז גוסמ תובכרומה .הזה לזאפה ןורתפל תובר תועש תולבל ולכות יכ םיחוטב ונא ךכ ,הטלחהה לש רזגנ ונה ק .הלועמ דנואסו תכשמנ בוט יד הקיפרג ול שיו HTML5 תייגולונכט תועצמאב בתכנ קחשמ וק .תויטמתמ תודיח לש קתרמה םלועה ךותל לולצל ,םהלש םירישכמה דחאב וקודוס רגתא ןיקתה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more