סימניות
Rise of the Guardians קחשמ

Rise of the Guardians קחשמ

Sandman, סנטה קלאוס, פיית השיניים וארנב הפסחא מוזמנים לשחק משחקים ברשת בחינם שומרי חלומות. אל תפחדו מKromeshnika הרע שרוצה לגנוב את החלומות של ילדים, כי מספר תווי אגדות מתחשבים וסוג שהוא. בזמן שהם יגנו עליך, אתה יכול לעזור להם להתגבר על מכשולים וקשיים, אם בכלל. בצוות ההצגה תחפש כוכבים, אלף-בית ואובייקטים בעולם כדי לאסוף חידות, חזר על מנגינות גמדים הקטנות כדי לאסוף ביצי פסחא. הרפתקאות נפלאות מחכות לחזון שממשיך להאמין בקסם.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים שומרי חלום לפי קטגוריה:

תואלפנ תויומד םע ירמוש םיקחשמ לש

ותיילע

."Rise of the Guardians"תיתחפשמה הייפצ שפנומ אירמה 2012 תנשב רשא ,סיו'ג םאיליו

.תונוש תויבופו םידחפ איבמ דשה םויבו ,טויס ררועתה ,הלילה ךלהמב םק דלישכ הנהנ או .רזחשל ןתינ םתנומאו ,דובא לכה אל לבא ,םירמושה ןימאהל ולדח םיבר םידלי ,ויצמאמ

.ףיכ לש סופורטופאכ חרי ינפ ארקנ אוה זא לבא ,םימסק לקמ םע חריא רשא ,יתימא תירענ .ותבשחמ תא עיבהל תנמ לע הימדה רצוי לוח לש טקשה שורשרה לש ופוסב לבא ,לוכי אל או .רתויב םייחה תומולחה םידלי איבמ בוהז לוח םע .רתויב םימיענה תונורכיזה םיאצמנ םהבשו ,רשנ םידליל םייניש לש ףסוא טקלש ונומראב .םהילעב לש םירוכזה םיעגרה תא הריזחמ איה ,ךרוצה תעב .טופגיב התוא הנבו ,ינופצה בטוקב חרק אוה ולש הריטה .הוורפה עבוכ יסורה לייעמב םיבואש םירירש םע – ירטנצסקא הארנ אוה .יתועמשמ ןפואב תחפ תויומד לש הירוטסיהה לש ותסינכ םע לבא ,לודג היה וחוכ רחאל .םיטויסה לש אבצ רצוי ונממו ,רוחש השוע בוהז לוח לוח זגרא אוה ,ישארה דשה הדמעמ ת .הפקתהב ןומט ןורשכ Keepers ליחהל ידכ ,ורותב דחא לכ להנל ונילעו ,עירכמ ברק וסנכ .לילכ סרהנ ולש דשה תוחוכ לולשל לכות ,תוריהמב הדובע

.קפואב ןוחצינ וא ,דיחי וצימחת לא

.הטמל קילחהל ול השרה אלו ,העונתב רבכ רודכה תא קיזחי ימ ,תורחתהל לכותש ידכ ,לוב .ליעפ ףתוש היהתו ,ידגא קחשמ והז

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more