סימניות

משחק הריטמ החירב באינטרנט

                                  Castle Escape קחשמ

הריטמ החירב

Castle Escape

.את תונבל היה ןתינ םהילעש ,םיהובג םילדגמ םג אלא ,חלו רדוק קוניצ .ךומסה רעיב תצלפמ יהשוזיא םע תויעב ול היהש ,ךלמה תשקבל הכלממל עי .לדגמה שארב רדחב חרואה ןסכאתה ,העגהה םע .ותמישמב ליחתהלו רקוב תחורא לוכאל ,תדרל טילחה ,ררועתהשכו ,בוט ןש .טושפ ךכ לכ אל הזש ררבתה ,תאז םע .והשימל רשקתהל םעט ןיאו חתפמ ןיא ,הלוענ תלדה .רובעל לילצל םירשפאמ םניא םיבע תוריק .Castle Escape-ב הריטה לדגממ תאצל רוביגל ורזע
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more