סימניות

משחק דז באינטרנט

                                  Zed קחשמ

דז

Zed

.דז תא ףילחיש םידיאורדנא לש שדח רוד תריצי לע בושחל םיליחתמ רבכ ו .ותוא קוחמל ידמ םדקומש חיכוהל ןווכתמ אוהו ךכב קפתסמ אל ונלש רובי .אבה בלשל תלדה תא חותפל ידכ בהז ירודכ ףוסאל טובורל רוזעל לוכי הת .םיגורדש תונקל ידכ שמתשהל ולכות ןהבש ,תודוקנ לבקל ידכ םילוחכ םיר .תחאמ רתוי וליפאו ,תצלפמל הכחי טובורה ,המר לכב .דזב עוגפלו סופתל רתוי תלגוסמ תויהל ידכ חתפתת םג תצלפמה ,ףסונב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more