סימניות

משחק ריינ תרענ באינטרנט

                                  Paper Girl קחשמ

ריינ תרענ

Paper Girl

.ראודב הדובע הלביק הזלא .םוי ידמ םוקמה יבשותל םינותיע הריבעמ איה תעכ .הלש םיינפואב תשמתשמ איה ךכ םשל .התדובע תא עצבל הל רוזעת Paper Girl -ב םויה .שיבכה ךרואל הינפוא לע בוכרת ,תוריהמ ץאות הגרדהבש הרענ הארת ךסמה .תוריהזב ךסמה לע לכתסת .םילטומ םינותיע לש תומירע וארת שיבכה לע .הלאה םינותיעה תומירע תא ףוסאלו םינורמת עצבל הל םורגל ךרטצת ,תומ .תודוקנ לבקת םהמ דחא לכ לע .שיבכב םג ולקתי םילושכמ .םתוא ףוקעל ךרטצת המכוחב םינורמת השוע התא
" "

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.

Read more