סימניות

משחק םימולהיה ץרא באינטרנט

                                  Diamond Land קחשמ

םימולהיה ץרא

Diamond Land

.יליב םשב ןקתפרהו ןקתפרה ,םסרופמ לייטמ לש ותב איה סילא .התוא אצמ אל ךא ,תידגאה םימולהיה ץרא רחא שופיחל וייח לכ תא שידקה .םישופיחב ךישמהל הטילחה ותב ךא ,ךרדל תאצל ידכמ ןקז אוה תעכ .הלאה םירופיסב יהשלכ תמא שיש רמואש המ ,והשמ לע הססבתה הדגא לכש ם .תומודק תופוקתב סנוזמאה יטבש ויח וב םוקמ ותואב תאצמנ וז המדא יכ .וררוגתה ןהש הפיא אוה רקיעהו ,הלאה תוינמחולה םישנה לע עודי הברה .םולהיה קחשמל הילא ףרטצהל םכתא הנימזמו ,תונוזמאה לש םתדלוה םוקמ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more