סימניות

משחק טואאקונה רינרוט :ה'רבח קורז באינטרנט

                                  Drop Guys: Knockout Tournament קחשמ

טואאקונה רינרוט :ה'רבח קורז

Drop Guys: Knockout Tournament

.םלועה יבחרמ םירחא םינקחש םע קלח הב תחקל ולכותו הציר תורחת בוש ו .וז תורחתב ופתתשי רשא םינוש םיגוסמ םירוצי םכלומ ועיפוי קחשמה תלי .תומד ךמצעל רוחבל ךרטצת םהב הייפצה רחאל .לולסמה תליחתב קוניזה וק לע ודמעי ויביריו אוה ,ןכמ רחאל .תוריהמ וגישתו המידק וצורת םכלוכ ,ןמיסב .שיבכה לע ויהיש תודוכלמו תוינפ הברה לע רבגתהל םכילע .ץורימהמ ורשיי וא תוריהמ ודבאי םהש ךכ לולסמהמ ךלש םיביריה תא ףוח .הפולאה עיבג תא תחקלו תורחתב תוכזל ידכ לכה ושע ,יללכ ןפואב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more