סימניות

משחק EvoWorld. io באינטרנט

                                  EvoWorld.io קחשמ

EvoWorld. io

EvoWorld.io

.םיקרח לש םינוש םיגוס םייח ,ללחב דבאש קוחר תכל בכוכ לע .ותודרשיה לע ןמזה לכ םחלנ ןימ לכ .EvoWorld קחשמב םויה io, הזה תכלה בכוכל ךלת םירחא םינקחש תואמו התא. .הטילשב קרח היהי םכמ דחא לכל .קזחו לודגל ותוא ךופהלו ךלש תומדה תא חתפל איה ךלש המישמה .םכינפלש ךסמה לע האריי םיוסמ רוזא .םינותנה םינוויכב ףועל ךלש רוביגל םורגת הרקבה ישקמ תרזעב .לכוא גופסת זאו שפחת םכלש תומדהש ךכ תושעל םכילע היהי .רתוי קזחו רתוי לודג ךופהי אוה ,ךכיפל .םתוא ףוקתל ךרטצת ,םירחא םינקחש לש תויומד שוגפת םא .ךכ לע תודוקנ לבקתו ביואה תא דימשת התא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more