סימניות

משחק שאר תצלפמ באינטרנט

                                  Monster Rush קחשמ

שאר תצלפמ

Monster Rush

.םיעצמאה לכב הצימאה הדליה תא גורהל טילחהש תוצלפמה אבצב םחליהל ןכ .רוחאמ ,םואתפ ףוקתל וסניו ,לאמשמו ןימימ הרוביגל וברקתי םייקנע םי .תחא תונמדזה םהל ןתת לא .השונא הכמ לבקל דחא לכל ןת ,םהינש תא תוכהל ידכ תוריהמב בבותסה .הדידמל ןתינ יתלב ןרפסמ ךא ,Monster Rush קחשמב תוצלפמ לש םיגוס ר .תועבטמ תריבצל הלאמשו הנימי םיצצוק .םישורדה םינבמה תריחב ידי לע םחולה סלפמ תא לידגת ברקה הדש תא בוז .ךסמה תיתחתב םיאצמנש םילכה תרזעב ותוא םלשהו םייחה םלוס רחא בוקע
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more