סימניות

משחק חצנל סירטט באינטרנט

                                  Tetris Forever קחשמ

חצנל סירטט

Tetris Forever

.סירטט אוה םלועב םייראלופופה םילזאפה יקחשממ דחא .Tetris Forever םשב הז קחשמל השדח תשגרמ הסרג םכל גיצהל םיצור ונא .ינרדומ רישכמ לכב ותוא ןגנל לוכי התא .םיאתל קלוחמ קחשמ הדש הארת ךסמה לע ךינפל .תמיוסמ תוריהמב ולפייש ,הלעמלמ ועיפוי תונוש תוירטמואיג תורוצב םי .הלא םיטקייבואמ תחא תחא הרוש תונבל ךילע היהי .הלאמש וא הנימי ללחב םתוא זיזהל ךרוצה תדימבו םריצ ביבס םתוא בבוס .וז הרוש הנבת ,הלא תולועפ עוציב ידי לע .ךכ לע תודוקנ ולבקתו ךסמהמ םלעיי אוה רצונ אוהש עגרב .םיוסמ ןמזב תודוקנ רתויש המכ רובצל םכילע היהי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more