סימניות

משחק תידממ תלת הריט הנב באינטרנט

                                  Build Castle 3D קחשמ

תידממ תלת הריט הנב

Build Castle 3D

.ןיינב ירמוח ךירצ התא ,םיקחש דרוג וא ןטק תיב :תונבל ךלוה התא המ .תראופמ תיתוכלמ הריט תיינב - יזוידנרג טקיורפ תיגה ,Build Castle .ךלש םיידיה תדובע תא ראפל ,םינש תואמ ךשמב דומעלו ילכירדא רוציי ל .ןרמתל המ ןיידע םהל ןיא ךא ,תיאבצ הדובעל םינכומ רבכ תודסקב םיצור .ךרדל תאצל הנכומו הלחתהב תאצמנש תיאשמ ךל שי .היינבה תוחול םיאצמנ םהב תומוקמל ותוא ןווכל איה ךלש המישמה .םתיא תושעל המ וניבי ה'רבחה םשו ,רתאל םתוא רוסמלו תילאמיסקמ הרוצ .רשגה תיינב לע זבזבל וכרטצי תוחולהמ קלח ,לולסמב םיקיר םירעפ םירי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more