סימניות

משחק סונאיקואב הפשא יוקינ באינטרנט

                                  Ocean Trash Cleanup קחשמ

סונאיקואב הפשא יוקינ

Ocean Trash Cleanup

.לודג שפונ רתא דיל הניפס הפרטוה םינוש הפשא הליבוהש הניפס .וב הפצה תלוספהמ םיה יוקינ םע דדומתהל וכרטצת ,הפשאה לש הפשאה יוק .תותשרה ונקתוי הילע ךלש הנטקה הריהמה הניפסב שמתשת ךכ םשל .ךסמה לש תילאמשה הניפב תדחוימ הפמב לכתסהל ךילע היהי .הפצ הפשאה ןאל ךל הארת איה .הז ןוויכב הניפסה תא ץיאהל לכות אל הזב דקמתת םא .למנל התוא רוסמל לכותש ידכ ,הפשא הכותל ףוסאל ליחתת ,תשרה תא תקרז .םהב שגנתהל ךלש הניפסל רשפאל רוסאו םינכוסמ םה םימב םיפצש םימיוסמ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more