סימניות

משחק ינופצה בטוקה לע הפקתה באינטרנט

                                  Attack On The North Pole קחשמ

ינופצה בטוקה לע הפקתה

Attack On The North Pole

.ותיב לע רוצמב הליחת דומעל ךרטצי אוהש הפיצ אל םלועמ אוה ,תונתמ ר .םיליגר םידלי יעוצעצל וכפה םהו םייופצ אל ועיפוה ךא ,םייתרוסמ םיב .תונתמהמ קלח תויהל םיצור םג םה ,ותיא םתוא חקל אלש הטנס לע וסעכ ם .לכה .הטנס תיבל רבעו דחאתה ,קיתל סנכנ אלש ימ .םתוא ףוסאל ךרד ןיא .המחלמ בישהל ךירצ התא זא .הנגה ילכ לש טס הארת ,הנוילעה תילאמשה הניפב .גלש ישנא םה רתויב םישיגנה .תופקתה ילג ינפב ותוא ודימעה ,ףסכ קיפסמ םתרבצש דע .ינופצה בטוקה Attack on the -ב םירחא קשנ ילכבו םידחוימ תוירי ילד
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more