סימניות

משחק םיניצקה תא ליצהל באינטרנט

                                  Rescue The Officers קחשמ

םיניצקה תא ליצהל

Rescue The Officers

.דחוימ תווצ עיגיש ןיתמהל ילבמ םילבחמה תא תחקל הטילחה םירטוש תצוב .םהיקוניצב םתוא םיקיזחמ םה תעכו יבשב םיניצק המכ וחקל םידדושה ,ךכ .ןתוא רימחהל ןתינו רתוי תורומח תואצותל הליבוה הריבס יתלב תוגהנתה .וספתנש םירטוש - ףורט יפלק םדיב שי תעכו םהיתושירד תא וחישקה םילב .םיריסאה תא ררחשלו םישומחה תרואמל רודחל המישמה םכילע תלטומ .תויטרקסידבו תוריהמב לכה תושעל ךירצ התא .םוקמ תברקב והשפיא םיאצמנ םה ,תומלצמל תוחתפמה תא אוצמל םכילע .Rescue The Officers -ל תותלדה תא חתפי םהיניב בולישהש ,םירפסמ וא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more