סימניות

משחק תיפלס רופיצ באינטרנט

                                  Slappy Bird קחשמ

תיפלס רופיצ

Slappy Bird

.ונלש הנטקה הבוהצה רופיצה םע סוטל םכתא םינימזמ ונא .םתוא לבקת איהו תואקתפרה הצור איה ,םח ןקב תבשוי אל איה .םימודמדה תליחת םע הרקי הז היינשה הפמב ,םויה ךלהמב ינוריעה ףונה .ךרדב לקתנש רחא לושכמ לכב וא עקרקב תעגל הכירצ אל איה ,ריוואב התו .קחשמהמ ץוציפ איה תושגנתה לכ .Slappy Bird קחשמב תודוקנ רתוי חיוורת ךכ ,רתוי קוחר ףע התאש לככ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more